Trợ giúp

Miền Trợ giúp

How long does Go Daddy Diagnostics take to scan my domain?

GoDaddy Diagnostics processes requests first come, first serve. Depending on server load, the request can take anywhere from 60 seconds to 24 hours. Because GoDaddy Diagnostics runs on our servers, you can close the browser and return later to see the results.

If the scan takes longer than 24 hours, contact Customer Support.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.