Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How long does it take to build a website with Website Builder?

Building a website with Website Builder is quick and easy. With intuitive navigation, templates, and drag-and-drop functionality, your website will be up and running in minutes. No technical skills or coding required.

You can spend more time building your site if you take advantage of the many additional features and plug-ins that Website Builder offers.

To get started, see Getting Started.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.