Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How long does it take to set up my server?

It may take up to 72 hours for the server option to appear in your account. Once this option appears, follow these instructions to configure and activate your Dedicated Server.

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Servers.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. In the Hosting Manager follow the provided instructions for defining account name, user name, and password for your server.

Once you have finalized the setup procedure, your server will be ready in approximately 12 hours.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.