Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

How long will it take to issue my certificate?

Many factors determine how long it takes to issue an SSL certificate, such as certificate type, what we need to validate, and how quickly you respond with the requested information. Here's a brief rundown by certificate type:

Standard SSL certificates — Domain name validated, which means we need to verify that you maintain control of the domain. If you provide all the requested documentation and we can quickly authenticate it, we can issue a certificate within minutes.

Deluxe SSL certificates — Domain name and company validated, which means we need to verify your control of the domain and the legitimacy of your business, typically by calling during normal business hours. If you provide all the requested documentation, it can take us two to five business days to verify and issue a certificate.

Premium SSL certificates — Premium SSLs require the most extensive validation. We verify your control of the domain and the legitimacy of your company by checking the legal name, address, phone number, executives, and other information you submit with your request. The process might involve a lot of email correspondence with our SSL specialists, so please don't hesitate to ask questions.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.