How many database connections can my site have?

For all Pro Managed WordPress plans (available only in U.S.A. and Canada), the maximum number of database connections for each site is listed here.

Pro Plan Pro 1 Pro 5 Pro 10 Pro 25 Pro 50
Max. # of sites 1 5 10 25 50
Database connections per site 45 60 75 90 90

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.