Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How many email messages can I receive per day?

There is no limit on the number of email messages you can receive. The 250 daily relays only pertains to email messages that you send. The only restriction on your incoming mail is the amount of storage space you have available, depending on the type of email account you purchased. You cannot receive more email messages than your storage space can hold.

For more information see What is an SMTP Relay?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.