Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How Many Photos Can I Add to an Image Gallery?

There is no limit to the number if images you can add to an image collection in Website Builder, but the amount of pictures you add can change the performance of the page.

For example, if you added 1,000 pictures to your image collection, the load time might take a few minutes. And the quality of the page might degrade to accommodate that many images in the space.

For more information, see Adding Image Galleries in Website Builder.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.