Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How many pictures can I save?

The number of pictures you can save depends on how large the files are and what type of account you have. There are two types of GoDaddy Photo Album accounts: free and paid.

Free accounts come with 1 GB of space. Paid accounts come with 2.5 GB of space. If you run out of space, you can either upgrade your account or resize your photos so they are smaller.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.