Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How much space do my FTP backups have?

We currently offer FTP Backup plans with 20 GB, 100 GB, 300 GB, and 600 GB.

Note: If you purchase unlimited FTP Backup space, your disk space quota is limited to the amount of disk space you have on your dedicated server.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.