Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How Often Does Your Form Mailer Send Mail?

Our form mailer sends mail at the following rates:

  • ASP - every 10 minutes
  • CGI - every 15 minutes
  • PHP gdform.php - 15 minutes
  • PHP webformmailer.php - every 15 minutes (default) or as specified

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.