Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How should I send email from my IIS 7 Windows shared hosting Web site?

Windows shared hosting accounts running IIS 7 can use Collaboration Data Objects (CDO) or CDOSYS to send SMTP email. CDONTS is not a supported method for sending email with IIS 7. For more information, see Using CDO to Send Email from Your Windows Shared Hosting website and Using CDOSYS to Send Email.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.