Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

How subscribers can forward your campaign to others

Subscribers can forward your email campaigns to friends and colleagues any time. Here's how:

  1. In the email footer of your campaign, the subscriber clicks the Forward button.
    Click the more stats button
  2. They can enter up to 5 friends' email addresses, include a short personal message, and then click the Forward button.
    Click the more stats button

The campaign is delivered to the subscriber's friends in the form of a forwarded email message. Since the campaign was merely forwarded, the people receiving the campaign aren't subscribers yet. It's a good idea to include a call to action to subscribe.

On your stats page, you can see how many times the original campaign was forwarded, and by whom. You can't see the email addresses of the people they were forwarded to until they subscribe.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.