Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How to cancel your account

Canceling your Website Builder v6 account deletes all of your website's files stored on our servers. Be sure you have copies of any files you want to keep before canceling your account.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Website Builder.
  3. From the Website Builder/InstantPage® pod, click Options for the account you want to cancel.
  4. From the Overview tab, click Cancel this account.
  5. Click Cancel Account.

Note: It can take up to 24 hours for the domain name to be available for use again after you cancel your Website Builder account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.