Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How to hide my album

If you don't want other people to be able to visit your Photo Album gallery, you can make it private. If you only want certain people to be able to visit it, you can password-protect your galleries and then supply the password to specific individuals.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Photo Album.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Edit Galleries.
 5. Click the gallery you want to hide.
 6. Select one of the following options, and then click Save.
  Private
  The gallery is visible only when you are logged in.
  Password protected
  The gallery is visible on your website only when a visitor enters the password you specify in the Enter password field.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.