Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How to install Memcache on Ubuntu

Memcache is an open source distributed memory object caching system. Intended for use in speeding up dynamic web applications by alleviating database load.
DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 15-30+ min
RELATED PRODUCTS Linux-based VPS or dedicated servers

This article will show you how to install Memcache on Ubuntu 14.04

When installing Memcache you can use apt-get to install everything that you need. First, run the update:

sudo apt-get update

Then, install the following packages:

sudo apt-get install mysql-server php5-mysql php5 php5-memcached memcached

Thats it! Memcache is installed and running, you can verify this by running:

ps aux | grep memcache

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.