Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How to publish

Publishing your Quick Shopping Cart storefront creates your Online Store and moves it to the Internet. The Publishing page lets you view changes made to your store since the last update, preview the store before publishing, and publish (or update) the storefront.

Whether publishing your storefront for the first time or updating your storefront, just click Start Publish. Before publishing, you can preview the site by clicking Preview Site.

Remember, the first time you publish, it may take 24-48 hours for your store to display on the Internet. This is because it takes time for your website to spread throughout the various Web servers that make up the backbone of the Internet (we call this Domain Name Server propagation).

To Preview the Storefront

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. Click Preview.

To View Changes to the Storefront

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. Click Publish.
 5. On the Publishing page, all changes made to the storefront since the last time it was published are shown in the Modifications section.
 6. Each section that has been modified is shown. Click any section heading to expand the list and get a description of all changes.

Publishing the Storefront

The process for publishing your new store is also used to update an existing storefront.

To Publish/Update Your Storefront

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. Click Publish.
 5. On the Publishing page, click Start Publish.

Publishing may take several minutes. Do not click off the publish page while your store is being published.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.