Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

How to send and receive encrypted email

With the Email Encryption Add-on, all internal email sent to and from email addresses in your company is automatically encrypted. But you need to take an extra step to encrypt email you send to external recipients.

When we help you set up your account, we will create a filter that allows you to send encrypted email externally by including the text [Encrypt] in the subject line. This text in your email subject is an instruction to Proofpoint to encrypt this message.

  1. Once your Encryption Add-on is ready to go, just send an email normally. But make sure to include the text [Encrypt] in the subject line.

    Note: You only need to do this if you are sending to an external recipient, with an email address not on your company domain.

  2. The recipient will receive an email with instructions on how to view the encrypted email. The email is only available for 14 days, and can't be saved locally by the recipient.

If you want to strip [Encrypt] from the subject line that the recipient sees, please call our support team for help.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.