Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

How to suppress a list of contacts

You can suppress a bunch of contacts, all at once, just by uploading a file. You can import that list of contacts directly into your suppressed list. This is helpful if you have a list of contacts that already bounced, or are otherwise unsafe to send to, possibly from another email marketing provider.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Click on the Subscribers tab, at the top of your account.
  3. Click the Add Contacts button, in the top right.
  4. Either paste your contacts in the space provided, or click Browse to upload your file.
  5. Choose Suppression list from the menu at the bottom.
  6. Click Add Contacts and you're done! All those contacts can now be found in your suppressed list.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.