How to use your domain to create an email account


Creating a domain-based email account for personal use allows you to express who you are with a unique address. If you create an email account for your business using your domain name, you'll have a professional email address that instills confidence in your customers and builds brand credibility.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the Domains Settings page.
 2. Click a domain name on the list to go to it's Domain Settings page.
  • Click on the Use my domain button:
  • Use my domain

  • Under Setup an email account, click Set Up.
  • On the Professional Email page, choose an email package that suits your needs and click the Buy button.
  • Review the terms and complete your purchase.

  More info


  Bài này có hữu ích không?
  Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
  Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
  Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.