Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

HTTP vs. HTTPS

HTTP, or hypertext transfer protocol, is the way a Web server communicates with browsers like Internet Explorer® and Mozilla Firefox®. HTTP lets visitors view a site and send information back to the Web server.

HTTPS, hypertext transfer protocol secure, is HTTP through a secured connection. Communications through an HTTPS server are encrypted by a secure certificate known as an SSL. The encryption prevents third-parties from eavesdropping on communications to and from the server.

Note: Only servers that have their own SSL can create HTTPS connections. A site's visitor cannot encrypt the connection.

If you have a hosting account with an SSL encrypting its connection, you can automatically redirect visitors to the HTTPS version of your site (more info).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.