Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Hướng dẫn hỗ trợ dành cho Dịch vụ lưu trữ Web & Cổ điển

Dịch vụ lưu trữ Web & Cổ điển là các sản phẩm cũ và không còn khả dụng để mua nữa. Nếu bạn cần trợ giúp với tài khoản dịch vụ lưu trữ Web & Cổ điển đang hoạt động của mình, hãy tìm câu trả lời trong tập tin có thể tải xuống này:

Hướng dẫn về Dịch vụ lưu trữ Web & Cổ điển

Lưu ý: Nếu bạn cần tài khoản dịch vụ lưu trữ mới, hãy xem các gói dịch vụ lưu trữ hiện nay của chúng tôi.