Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Hướng dẫn hỗ trợ về Trình dựng website 7

Trình dựng website 7 là một sản phẩm cũ và giờ không còn khả dụng để mua nữa. Nếu bạn cần trợ giúp với tài khoản Trình dựng website 7 đang hoạt động của mình, hãy tìm câu trả lời trong tập tin có thể tải xuống này:

Hướng dẫn về Trình dựng website phiên bản 7

Lưu ý: Nếu bạn muốn dựng một website mới, hãy xem Trình dựng website mới nhất của chúng tôi.

Locu đang bị ngừng và sẽ không còn truy cập được sau giữa tháng Mười, 2020. Chúng tôi đang tự động tạo một phiên bản PDF của menu cho bạn vào đầu tháng 9, 2020 và đặt file này trong tài khoản của bạn. Bạn hãy tìm hiểu thêm về quản lý menu của bạn trong Trình dựng website 7.