Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hủy cập nhật liên hệ đang chờ xử lý

Hủy cập nhật liên hệ đang chờ xử lý cho các miền thông qua tài khoản của bạn. Việc hủy cập nhật liên hệ sẽ ngăn không cho cập nhật thông tin liên hệ của miền. Hoặc, bạn có thể phê duyệt cập nhật liên hệ để xử lý các thay đổi đang chờ xử lý.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn miền cụ thể mà bạn sẽ cập nhật để truy cập trang Cài đặt miền .
    ảnh chụp màn hình của một miền được chọn
  3. Điều hướng đến cảnh báo cho biết Bạn có các cập nhật liên hệ đang chờ phê duyệt và chọn Xem ngay .
  4. Chọn hộp bên cạnh Hủy cập nhật này cho tên miền của bạn , sau đó chọn Hủy cập nhật đang chờ xử lý để xác nhận hủy cập nhật liên hệ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin