Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hủy chuyển miền của tôi

Hủy chuyển miền đến từ một nhà đăng ký khác trong tài khoản GoDaddy của bạn. Việc hủy chuyển miền đến sẽ giữ miền với nhà đăng ký hiện tại của bạn và không hủy miền đó. Nếu có sự cố khi chuyển miền của bạn, chúng tôi có thể trợ giúp — liên hệ với chúng tôi Hướng dẫn viên GoDaddy để xem xét chuyển của bạn.

  1. Đăng nhập vào Trang chuyển GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn Chuyển miền đến nếu miền đang chuyển đến tài khoản của bạn. Hoặc, chọn Chuyển ra nếu miền đang di chuyển khỏi tài khoản của bạn.
  3. Chọn tab hành động để lọc theo trạng thái miền. Tìm một miền cụ thể bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm phía trên danh sách miền của bạn.
  4. Chọn hộp bên cạnh miền bạn sẽ hủy hoặc chọn biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả .
  5. Chọn Hủy chuyển phía trên danh sách miền của bạn.

    Lưu ý: Không thể hủy các miền có trạng thái Đang tiến hành qua GoDaddy. Bạn sẽ cần hủy thông qua nhà đăng ký hiện tại.

  6. Xác nhận việc hủy bằng cách chọn Hủy (các) chuyển trong cửa sổ mới. Nếu bạn thay đổi quyết định, hãy chọn Tiếp tục chuyển miền

Bạn sẽ thấy xác nhận rằng quá trình chuyển miền đến của bạn đã bị hủy.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin