Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hủy cuộc hẹn đã lên lịch

Nếu bạn cần hủy cuộc hẹn, việc này có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trước ngày hẹn đã định.

Lưu ý: Chỉ chủ sở hữu trang mới có thể hủy cuộc hẹn đã lên lịch từ bảng điều khiển cuộc hẹn.

Xem qua trang gói và giá cả để xem Cuộc hẹn trực tuyến có dành cho ngôn ngữ và quốc gia của bạn hay không.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm.
  2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website bạn muốn thay đổi.
  3. Chọn Cuộc hẹn và chọn Lịch từ menu.
  4. Chọn cuộc hẹn đã lên lịch mà bạn muốn xóa.
  5. Chọn Xóa .
  6. Lưu ý: Một email được gửi cho chủ sở hữu trang cũng như khách hàng đã lên lịch cuộc hẹn khi bị xóa.

Các bước liên quan: