Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hủy dịch vụ lưu trữ DNS

Hủy dịch vụ lưu trữ DNS cho các miền không được đăng ký với GoDaddy bất cứ lúc nào. Thao tác này sẽ xóa và hủy kích hoạt tập tin vùng khỏi tài khoản của bạn với GoDaddy, vì vậy bạn có thể quản lý DNS ở nơi khác.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn hộp kiểm bên cạnh miền bạn sẽ cập nhật. Hoặc, chọn biểu tượng dấu kiểm và chọn Chọn tất cả .
  3. Chọn DNS , sau đó chọn Hủy dịch vụ lưu trữ DNS .
    hủy dns được lưu trữ
  4. Chọn hộp để xác nhận hủy.
  5. Chọn Lưu.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi DNS được phản ánh đầy đủ trên hệ thống.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin