Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hủy đơn hàng đặt sẵn và giám sát miền của tôi

Bạn có thể quyết định miền được giám sát hoặc đặt hàng sẵn không còn phù hợp với nhu cầu của bạn, vì vậy bạn có thể hủy các dịch vụ này bất cứ lúc nào trong tài khoản của mình.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn Mua & Bán , sau đó là Đơn hàng đặt sẵn và Giám sát .
    chọn mua và bán từ menu
  3. Chọn hộp bên cạnh miền bạn đang hủy, sau đó chọn Xóa miền đã chọn.
  4. Chọn hộp bên cạnh Xóa đơn hàng đặt sẵn và theo dõi , sau đó chọn Ok .
  5. Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận rằng các thay đổi của bạn đã được gửi và các cập nhật sẽ được xử lý trong vòng vài phút, sau đó chọn OK .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin