Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Hủy xác minh 2 bước

Nếu muốn hủy xác minh 2 bước (2SV), hãy xác minh xem bạn còn sử dụng được thiết bị, ứng dụng xác thực hay khóa bảo mật cứng mà bạn đã dùng để thiết lập 2SV hay không.

Bạn có quyền truy cập vào thiết bị hoặc ứng dụng đã dùng để thiết lập 2SV không?


Nếu bạn có quyền truy cập vào thiết bị, ứng dụng xác thực hoặc khóa bảo mật mà bạn đã dùng để thiết lập tính năng xác minh 2 bước (2SV), bạn chỉ cần đăng nhập, xóa tính năng đó là xong! Bạn luôn có thể bật lại tính năng này.

  1. Truy cập vào trang Đăng nhập & mã PIN của GoDaddy.
  2. Bạn có thể sẽ được nhắc đăng nhập. Nếu đã bật tính năng xác minh 2 bước, hãy nhập mã từ điện thoại hoặc ứng dụng xác thực, hoặc nhập mã khóa bảo mật của bạn.

    Lưu ý: Bạn vẫn chưa nhận được mã 2SV? Mục xử lý sự cố 2SV của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

  3. Dưới phần Xác minh 2 bước, chọn Chỉnh sửa.
  4. Cạnh phương thức xác thực bạn muốn loại bỏ, chọn Xóa.
  5. Chọn Loại bỏ. Thông báo thành công sẽ xuất hiện và chúng tôi sẽ tắt tính năng 2SV ngay lập tức.
  6. Nếu bạn đã thiết lập phương thức dự phòng cho 2SV và muốn loại bỏ phương thức đó, hãy lặp lại các bước 3 và 4.

Xem thêm thông tin