Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Hủy xác minh 2 bước

Nếu muốn hủy xác minh 2 bước, hãy xác minh xem bạn còn sử dụng được thiết bị, ứng dụng xác thực hay khóa bảo mật cứng mà bạn đã dùng để thiết lập xác minh 2 bước hay không.

Bạn có quyền truy cập vào thiết bị hoặc ứng dụng đã dùng để thiết lập 2SV không?


Không truy cập được vào thiết bị không có nghĩa là bạn mất quyền truy cập vào tài khoản của mình. Nếu bạn không còn truy cập được vào thiết bị, ứng dụng xác thực hoặc khóa bảo mật phần cứng mà bạn đã dùng để thiết lập tính năng xác minh 2 bước, chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ cho bạn. Vui lòng gửi một yêu cầu bằng mẫu của chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn truy cập lại tài khoản của mình.

Bắt buộc: Để làm theo các bước này, bạn cần có số khách hàng của mình. Nếu không biết, vui lòng hoàn tất quá trình Quên tên người dùng. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email có số khách hàng của bạn được liệt kê ở trên cùng.
 1. Vui lòng truy cập mẫu Lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của tôi.
 2. Select 2-Step Verification Access.
 3. Enter your Customer Number, then select Next.
 4. Enter your First Name, Last Name, Email Address and Phone Number, then select Next.
  • Địa chỉ email phải khớp với email trong tài khoản của bạn. Nếu không có quyền truy cập vào địa chỉ email, vui lòng gửi yêu cầu thông qua phần truy cập Email của mẫu. Bạn sẽ có tùy chọn để hủy xác minh hai bước.
 5. Upload a scanned or digital color photo of your government-issued photo identification. If you are not the account holder, upload identification for both the account holder and you. Select Next.
  • Chờ đã… tại sao GoDaddy cần thẻ căn cước của tôi? Bạn thiết lập xác minh 2 bước vì muốn đảm bảo sự an toàn cho tài khoản. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo điều tương tự! Chúng tôi yêu cầu thẻ căn cước để bỏ biện pháp xác minh 2 bước nhằm đảm bảo bạn là chủ tài khoản để có thể bảo vệ tài khoản của bạn trước mọi nỗ lực tấn công. Hãy yên tâm, chúng tôi bảo vệ thông tin bạn gửi và sẽ không dùng thông tin này ngoài mục đích xác minh quyền sở hữu tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin về những yêu cầu này, vui lòng xem Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
 6. In the dropdown list, select Yes or No to verify whether a company is listed as the account holder. Select Next.
  • Nếu bạn chọn , vui lòng nhập Tên Công ty rồi tải lên giấy tờ do chính quyền cấp để nhận dạng công ty.
 7. (Optional) Enter any Additional Information, then select Next.
 8. Bên cạnh thỏa thuận, hãy chọn hộp kiểm rồi hoàn hành thử thách bảo mật.
 9. Chọn Gửi. Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn về yêu cầu của bạn.

Lưu ý: Tiến trình này hiện tại đang có một số lượng lớn yêu cầu. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để phản hồi nhanh nhất có thể.

Xem thêm thông tin