Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hủy yêu cầu chứng nhận SSL đang chờ xử lý của tôi

Nếu bạn đã gửi yêu cầu chứng nhận SSL cho tên miền không đúng và tên miền đó chưa được cấp, bạn có thể hủy yêu cầu đang chờ xử lý, việc này sẽ đặt lại tín dụng chứng nhận SSL.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Chọn Quản lý tất cả bên cạnh Chứng nhận SSL .
  3. Chọn chứng nhận đang chờ xử lý.
  4. Trong Chi tiết chứng nhận , bên cạnh Trạng tháiĐang chờ xác minh , chọn Hủy .
    Nhấp vào Hủy
  5. Biểu ngữ hủy yêu cầu Chứng nhận đang chờ xử lý sẽ xuất hiện.

Khi yêu cầu đang chờ xử lý của bạn bị hủy, bạn có thể yêu cầu một chứng nhận SSL mới.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin