Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Hủy Đăng ký được bảo vệ


Nếu bạn muốn xóa Đăng ký được bảo vệ khỏi tên miền, cách thức thực hiện phụ thuộc vào việc bạn đã mua tên miền này bao lâu và đã kích hoạt tính năng xác minh hai bước hay chưa:

 • Nếu bạn mua Đăng ký được bảo vệ hơn 5 ngày trước, tiếp tục với các bước bên dưới nếu bạn đã kích hoạt xác minh hai bước trong tài khoản.
 • Nếu bạn mua Đăng ký được bảo vệ trong 5 ngày vừa qua và muốn được hoàn tiền, bạn phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để hủy cả miền và Đăng ký được bảo vệ. Bạn không thể hủy riêng Đăng ký được bảo vệ.

Có vẻ như bạn chưa đăng nhập. Nếu bạn đăng nhập ở trên (dưới Biểu tượng văn bản), bạn có thể bỏ qua một số bước.

 1. Đến trang Cài đặt miền.
 2. Trong trang Cài đặt miền, bên dưới mục Cài đặt thêm, nhấp vào xóa Đăng ký được bảo vệ:
  Liên kết xóa Đăng ký được bảo vệ
 3. Nhấp vào Xóa Đăng ký được bảo vệ.
 4. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã xác minh gồm 6 chữ số để thực hiện một phần quy trình xác minh hai bước. Khi nhận được mã xác nhận, hãy nhập mã:
  Lời nhắc xác minh hai bước
 5. Bạn sẽ nhận được thông báo sau:

Lưu ý: Trong lúc chúng tôi xóa Đăng ký được bảo vệ khỏi tài khoản của bạn, một số tính năng có thể không khả dụng.

Nhiều thông tin hơn


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.