Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Hủy Đăng ký riêng


Khi bạn hủy Đăng ký riêng, các thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ nhận thư, địa chỉ email và số điện thoại của bạn, sẽ hiển thị công khai trong cơ sở dữ liệu Whois.

Cảnh báo: Bạn không thể đảo ngược thao tác hủy Đăng ký riêng. Nếu bạn hủy chính miền đó, Đăng ký riêng sẽ tự động được loại bỏ. Ngoài ra, bạn không thể chuyển đăng ký riêng từ miền này sang miền khác.
Bắt buộc: Nếu bạn vừa thêm Đăng ký được bảo vệ và bật xác minh hai bước trên tài khoản, bạn phải chờ 72 giờ VÀ hủy Đăng ký được bảo vệ trước khi loại bỏ Quyền riêng tư.

Có vẻ như bạn chưa đăng nhập. Nếu bạn đăng nhập ở trên (bên dưới Biểu tượng văn bản), bạn có thể bỏ qua một số bước.

  1. Hãy đi đến trang Cài đặt miền.
  2. Bên dưới Thông tin liên hệ, hãy nhấp vào Loại bỏ quyền riêng tư.
  3. Nhấp vào Có, loại bỏ quyền riêng tư.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.