Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Hủy đăng tải TrustedSite


Bạn có thể hủy đăng tải Dấu chứng nhận TrustedSite trên trang bất kỳ lúc nào.

Có vẻ như bạn chưa đăng nhập. Nếu bạn đăng nhập ở trên (dưới Biểu tượng văn bản), bạn có thể bỏ qua một số bước.

  1. Hãy đi đến trang Cài đặt miền.
  2. Trên trang Cài đặt miền, nhấp vào Quản lý TrustedSite:
  3. Quản lý TrustedSite

  4. Trên trang Báo cáo TrustedSite, nhấp vào Hủy đăng tải dấu chứng nhận:
  5. Hủy đăng tải TrustedSite

  6. Bạn sẽ nhận được thông báo sau: Hủy đăng tải dấu chứng nhận? Thao tác này sẽ xóa dấu chứng nhận khỏi website của bạn và cho phép bạn chỉnh sửa các hồ sơ DNS. Bạn có thể đăng tải dấu chứng nhận bất kỳ lúc nào để dấu chứng nhận xuất hiện trở lại trên website. Nhấp vào Hủy đăng tải dấu chứng nhận nếu bạn muốn hủy đăng tải.
  7. Lưu ý: Hủy đăng tải Dấu chứng nhận TrustedSite không giống như hủy Dấu chứng nhận của bạn. Bạn có thể đăng tải lại Dấu chứng nhận bất kỳ lúc nào.

Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi hồ sơ DNS của mình.

Để hủy đăng tải Dấu chứng nhận khỏi trang, có thể mất đến 24 giờ. Vui lòng chờ 72 giờ trước khi hủy đăng tải và đăng tải lại.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.