Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Hủy sản phẩm

Bạn có thể hủy bỏ các sản phẩm mà bạn không còn muốn sử dụng.

Khi bạn hủy bỏ một sản phẩm, chúng tôi sẽ dừng chu kỳ thanh toán, xóa nó khỏi các máy chủ của chúng tôi, và bạn không còn sử dụng được. Chúng tôi cũng hủy bỏ bất kỳ sản phẩm miễn phí nào được liên kết với nó.

Để hủy bỏ sản phẩm

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 2. Vào thẻ Thanh toán.
 3. Nhấp vào Thanh toán sản phẩm.
 4. Sử dụng các hộp kiểm để chọn sản phẩm bạn muốn hủy, và sau đó nhấp vào Hủy mục.
 5. Trong cửa sổ Hủy mục được chọn, thực hiện một trong những việc sau:
  • Nhấp vào Xác nhận — Sản phẩm được hủy bỏ và xóa khỏi tài khoản của bạn ngay lập tức.
  • Nhấp vào Hủy — Việc huỷ bỏ được chấm dứt và sản phẩm vẫn còn trong tài khoản của bạn.

  LƯU Ý: Việc hủy sản phẩm không cho phép bạn được hoàn tiền đầy đủ hay một phần.

Có một số sản phẩm nhất định bạn không thể hủy bỏ trong Trình quản lý tài khoản của bạn. Thay vào đó, bạn phải thực hiện theo các hướng dẫn trong những bài viết Trợ giúp này:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.