Hủy tài khoản lưu trữ của tôi

Việc hủy tài khoản lưu trữ sẽ loại bỏ các tập tin website ra khỏi máy chủ của bạn. Hãy đảm bảo bạn có bản sao mọi tập tin mà bạn muốn giữ lại trước khi hủy tài khoản. Để biết thêm thông tin, hãy xem

.

Để hủy tài khoản lưu trữ:

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Lưu trữ web.
  3. Nhấp vào Nâng cấp hoặc Tùy chọn bên cạnh tài khoản mà bạn muốn hủy.
  4. Nhấp vào Hủy tài khoản này.
  5. Nhấp vào Hủy tài khoản.

Lưu ý: Sau khi hủy tài khoản lưu trữ, bạn sẽ mất đến 24 giờ để có thể sử dụng lại tên miền.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.