I didn't receive my two-step verification code

If you're using two-step verification and aren't receiving the codes we send you, use the following information to troubleshoot the issue.

Situation Solution
Located in India If you're using a phone number based in India, our text message provider Twilio might have problems reaching you. For help with this, see Are there limitations on sending SMS messages to Indian mobile devices?
Carrier blocking number If your carrier blocks +1 (480) 360-5516, they must unblock it before you can receive 2-Step Verification codes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.