I didn't receive my two-step verification code

If you're using two-step verification (2SV) and aren't receiving the codes we send you, use the following information to troubleshoot the issue.

Situation Solution
I'm just not receiving the codes on my smartphone Make sure your carrier isn't blocking +1 (480) 360-5516.
I'm using a phone number based in India and I'm not getting the codes Our text message provider Twilio might have problems reaching you.
I don't have access to the device I set up for 2SV (lost phone, changed my number, etc.) See Cancel two-step verification and follow the steps under I don't have access to that device.

More info

  • If you've set up a backup method for 2SV, select No code? to choose your backup method from the list.
    select no code

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.