Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

I forgot my username

Follow these steps to see your GoDaddy username if you forgot it but still know your password.

Required: If you have a GoDaddy domain name in your account, you'll need to know it to recover your username.
  1. Go to the Retrieve Username page.
  2. Enter the Email address for the account and click Continue. Complete the security challenge if it's offered.
  3. If you have a GoDaddy domain name, in the Domain URL box, enter any domain name that's associated with the account (for example, coolexample.com) and then click Filter. We'll immediately send a one-time-use PIN to the account email address.
  4. In the Verification Code box, enter the PIN we sent you and then click Continue. We'll show your username.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.