Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

I know my password but cannot log in

If you're sure you have the correct login information but you can't log in, make sure that you're logging into the correct application for the credentials you're using.

Many of our product login pages look similar, and every product in your account can have a different set of login credentials. For example, you probably can't use your hosting account FTP login credentials to log in to your GoDaddy account.

Note: Even though you could use the same username and password for every product, for the sake of security it's always a much better idea to use a different username and password for each product. Keeping your account (and your personal information) secure is always worth the extra hassle of having multiple passwords.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.