I know my password but cannot log in

If you're sure you have the correct information to log in to your account, verify that you are logging into the correct site and application.

Check this... Details
The URL of the website you're logging into GoDaddy has multiple pages that look similar, but have different login credentials.

For example, if you have a GoDaddy.cn account, you cannot use those credentials to log in to godaddy.com and vice versa.

If you aren't sure which URL you should be using, you can find the appropriate links in emails we send you.
Which application your credentials are for Every product in your GoDaddy account can have a different set of login credentials.

For example, you cannot use your hosting account's FTP login credentials to log in to your GoDaddy account.

If you aren't sure which product you have credentials for, you can reset your password.

If you still cannot resolve the issue, you can submit a request to regain access to your account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.