Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

I need to file a 1099. Where can I get your W-9 form?

At the end of January we send a Form 1099-MISC to all Resellers who were paid more than $600 in the previous year.

More info

  • See the IRS general instructions for filing these kinds of returns.
  • Here's a list of tax-related Help articles.

    Note: This information isn't intended to establish a relationship or advise you on taxes. It's always a good idea to consult a tax professional to learn more.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.