Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Đổi từ POP thành IMAP

Bạn luôn có thể sử dụng Email trên Web để gửi và nhận email. Nhưng bạn cũng có thể xem email của mình bằng một chương trình email. Để thay đổi tài khoản POP của bạn thành một tài khoản IMAP, bạn phải có một gói email hỗ trợ IMAP.

Bạn có thể đổi sang IMAP bằng cách thay đổi tài khoản hiện có hoặc bằng cách tạo một tài khoản mới từ trong chương trình email của bạn. Bạn không thể thay đổi loại tài khoản cho một số chương trình, bao gồm Apple Mail, Outlook 2003®, Outlook 2007®, Outlook Express®, và Thunderbird®. Để sử dụng IMAP với các chương trình này, bạn phải tạo một tài khoản mới.

Đang xác minh liệu Tài khoản email của bạn có hỗ trợ IMAP

Chỉ có gói Email không giới hạn của chúng tôi mới hỗ trợ IMAP. Nếu bạn chưa có gói Email không giới hạn và bạn muốn sử dụng IMAP, bạn có thể nâng cấp gói của mình.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp Email trong không gian làm việc.
 3. Nếu gói email của bạn là gói Email không giới hạn , thì IMAP được hỗ trợ. Nếu không, bên cạnh tài khoản mà bạn muốn nâng cấp, nhấp Tùy chọn.
 4. Đi đến thẻ Tổng quan, rồi từ menu Nâng cấp, chọn Không giới hạn.
 5. Nhấp Nâng cấp.
 6. Tiếp tục đi hết quá trình thanh toán.

Việc nâng cấp tài khoản email của bạn để hỗ trợ IMAP có thể mất tới 24 giờ.

Đang thay đổi Tài khoản POP của bạn thành một Tài khoản IMAP

Trước khi bạn bắt đầu:

Bạn cần tên của máy chủ thư đến và máy chủ thư đi để cài đặt email với một chương trình. Email trên web có chứa thông tin này.

 1. Đăng nhập Email trên web tại email.secureserver.net.
 2. Từ menu Trợ giúp, chọn Trung tâm Cài đặt Email.
 3. Ghi lại thông tin máy chủ thư đến và máy chủ thư đi của bạn.
 4. Tiếp tục với các quy trình được nêu dưới đây để cài đặt chương trình email của bạn.

Để đổi Tài khoản POP của bạn thành một Tài khoản IMAP

Trong chương trình mà bạn sử dụng để kiểm tra email, định vị các cài đặt tài khoản và nhập nội dung sau:

 • Máy chủ thư đến — Máy chủ IMAP thư đến của bạn.
 • Máy chủ thư đi — Máy chủ SMTP thư đi của bạn.
 • Cổng thư đến — Không có SSL - 143
  Có SSL - 993
 • Cổng thư đi — Không có SSL - một trong những nội dung sau:25, 80, 3535
  Có SSL - 465

If you created mail folders in your POP account, you will need to recreate them in your IMAP account.

For information on setting up a new IMAP account see Setting Up Your Email Address with IMAP.

Như một sự ưu đãi, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.