Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Đổi tên máy chủ cho máy chủ Thế hệ thứ 4

Sau đây là cách thay đổi tên máy chủ cho máy chủ Thế hệ thứ 4 của bạn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. In your My Products page, click Servers, and next to the Generation 4 server you want to rename, click Manage.
  3. Trong phần Cài đặt, bên cạnh Tên máy chủ, nhấp vào Thay đổi.
  4. Nhập tên máy chủ mới trong trường Tên máy chủ, sau đó nhấp vào Lưu. Tên máy chủ phải đáp ứng các yêu cầu thì bạn mới có thể lưu. Sau khi bạn lưu thay đổi, tên máy chủ mới sẽ xuất hiện trong phần Cài đặt.

    Note: If you're using Plesk with Windows, you need to restart the server before the new hostname appears in Plesk.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.