Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

I updated my account email address, but am still getting messages at my old address

If you're getting messages from us at an old email address, here's how to check and update your main account and billing email addresses.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click this icon in the upper-right corner:
    click person icon
  3. Click Account Settings.
    click account settings
  4. In the My Profile page, check your email address. If you need to change your email address, click Edit in the upper right corner of the box, change your email address, and then click Save.
  5. Click Payment Methods.
  6. Check the email address for each of your payment methods. If you need to change your email address, click Edit, change your email address, and then click Save.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.