Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

IIS 7: Gia hạn chứng nhận

Việc gia hạn chứng nhận SSL cũng tương tự như việc yêu cầu một chứng nhận mới. Bạn có thể sử dụng phần tổng quan bên dưới để giúp bạn trong suốt quá trình.

Lưu ý: Các hướng dẫn này áp dụng cho chứng nhận SSL được lưu trữ trên máy chủ của bên thứ ba, máy chủ chuyên dụng hoặc máy chủ chuyên dụng ảo. Nếu bạn sử dụng dịch vụ lưu trữ web, dịch vụ lưu trữ lưới, Trình dựng website hoặc Giỏ mua hàng nhanh® của chúng tôi, hãy xemGia hạn chứng nhận SSL thay vào đó.

  1. Yêu cầu gia hạn tài khoản của bạn .
  2. Sau khi yêu cầu gia hạn chứng nhận của bạn được phê duyệt, hãy tải xuống gói chứng nhận từ tài khoản của bạn . Bạn cũng có thể tải về các chứng nhận trung gian từ kho .
  3. Cài đặt chứng nhận SSL .

Lưu ý: Chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó.