Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

IIS 7: Renew a certificate

Renewing an SSL certificate is similar to requesting a new certificate. You can use the overview below to help you through the process.

Note: These instructions apply to an SSL certificates hosted on third-party servers, dedicated servers, or virtual dedicated servers. If you use our Web hosting, grid hosting, Website Builder, or Quick Shopping Cart®, see Renewing my SSL Certificate instead.

  1. Request a renewal in your account.
  2. After your certificate renewal request is approved, download the certificate bundle from your account. You can also download the intermediate certificates from the repository.
  3. Install the SSL certificate.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.