Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

I'm moving my email to Office 365

Congrats, you've decided to move your email service to Office 365! Here are some tips to help with the move.

If you'd prefer our fully managed option, call our migration experts at (480) 463-8843. All you need to do is provide your current email password and we'll take care of the rest.

Before you begin During the migration After the migration
How does Office 365 migration work? Set up the Outlook Migration Assistant (Windows) Do I need to change any domain settings when I have my email transferred?

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.