Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

I'm moving my email to Office 365

Note: Please see Move my email service for our fully managed option.

Congrats! You've decided to move your email service to Office 365. Trust me, you won't look back!! Below is a video and some articles you might want to check out, to help you with the move.

Watch this webinar for everything you need to know to get ready for your move to Office 365 email. It includes the step-by-step process, so you know what to expect, and all the details you'll need to collect, to be ready for your migration.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.