Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

I'm not getting my email

You're using an IMAP Workspace Email address and suddenly you stop receiving your email messages.

Usually this is because you have more than 25,000 emails in one of your webmail folders.

Follow these steps to help you solve this problem:

  1. Sort your email by date received
  2. Create a new email folder

    If you already have a folder where you can move these email messages, skip this step.

  3. Move email messages to another folder

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.