Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

I'm not getting my email

If you're using an IMAP-enabled Workspace email account, sometimes your account stops receiving email messages. This can happen when you have more than 25,000 emails in a webmail folder.

To fix this issue, you can delete email messages from the full folder. Alternatively, you can move email messages to another folder.

  1. To move email messages, sort your email by date received.
  2. Move email messages to another folder.

    Note: You can create a folder to move email messages to.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.