Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Image captions

  1. Once you've added an image to your campaign, click the pencil icon underneath the image.
  2. In the pop-up window you see, enter your caption text in the Image Caption: field, and hit save.

The caption will display on top of the image, while you're in edit mode.

Just click the Preview button at the top left of the module to see the caption display underneath the image, as it will when it sends.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.