Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chú thích ảnh

  1. Khi bạn đã thêm hình ảnh vào chiến dịch, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì bên dưới hình ảnh.
  2. Trong cửa sổ bật lên mà bạn nhìn thấy, nhập văn bản phụ đề vào trường Image Caption : , rồi nhấn lưu.

Chú thích sẽ hiển thị trên đầu ảnh khi bạn đang ở chế độ chỉnh sửa.

Chỉ cần nhấp vào nút Xem trước ở trên cùng bên trái của mô-đun để xem phụ đề hiển thị bên dưới ảnh, giống như khi nó gửi đi.

Bước tiếp theo

Xem thêm thông tin