IMAP or POP settings

If your email client doesn't support Microsoft Exchange®, you can still set up Office 365 using IMAP or POP.

Note: This is not recommended. Using IMAP or POP removes all the added value of having an exchange email server, such as syncing inboxes across devices. Learn how IMAP and POP work, for more information.

First locate your POP, IMAP and SMTP settings, then use them to set up your email client.

 1. Log into your Microsoft Office 365 portal. (Need help logging in?)
 2. In the upper right corner, click Click settings gear icon (Settings).
 3. Scroll the Settings panel down to Your app settings and click Mail.
  Under Your app settings, click Mail
 4. On the left, find Accounts. If it is collapsed, click to expand. Select POP and IMAP.
  Under Accounts, select POP and IMAP
 5. Your POP, IMAP and SMTP settings are displayed on the right.
  POP and IMAP settings

  Note: Use IMAP, if you have a choice. IMAP offers better email synchronization across devices and accounts.

 6. Use these server settings to set up your email client or device, using POP or IMAP.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.