Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Import my domain's zone file records


You can import domain zone file records from a third party. For example, if you want us to manage your domain name's DNS, you can import zone file records exported from your current DNS manager or import a zone file currently in use on a BIND DNS server.

The data format follows the BIND zone file format and RFC 1035. We do not support all BIND zone file features, and we only support the import of A, AAAA, CNAME, MX, TXT, and SRV record types.

Warning - Importing will merge and duplicate all existing zone records.

  Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. On the DNS Management page, under Advanced Features, click on Import Zone File:
  3. Import Zone File

  4. Click Select Files to locate and open the files you want to import.
  5. After importing, you will see the message Records not containing errors have been successfully saved.

  Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.