Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nhập hoặc xuất cơ sở dữ liệu WordPress

Trong WordPress, có những tình huống như khôi phục, sao lưu và di chuyển mà bạn có thể muốn nhập hoặc xuất cơ sở dữ liệu MySQL của mình. Khi nhập và xuất cơ sở dữ liệu, bạn có hai lựa chọn:

  • Hãy gọi đến số điện thoại hỗ trợ của chúng tôi và một trong những chuyên gia của chúng tôi có thể làm việc đó cho bạn với một khoản phí.
  • Tự làm theo hướng dẫn trong các bảng dưới đây.

Hỗ trợ WordPress Đặc biệt

Các chuyên gia hỗ trợ của chúng tôi có thể thực hiện các dịch vụ sau cho bạn với một khoản phí:

  • Nhập 1 cơ sở dữ liệu WordPress từ bản sao lưu vào cơ sở dữ liệu được chỉ định.
    • Ví dụ: tập tin backup.sql.
  • Xuất 1 cơ sở dữ liệu WordPress và đặt tập tin vào tài khoản lưu trữ.

Tự mình làm

Để tự nhập hoặc xuất cơ sở dữ liệu của bạn, hãy sử dụng bảng dưới đây để tìm tình huống có thể áp dụng và làm theo các hướng dẫn đó.

Để tự làm, hãy xem Khó khăn
Xuất cơ sở dữ liệu MySQL Cơ bản
Nhập các tập tin SQL vào cơ sở dữ liệu MySQL Cơ bản
Xuất cơ sở dữ liệu MySQL trong SSH Nâng cao
Nhập cơ sở dữ liệu MySQL qua SSH Nâng cao


Xem thêm thông tin

  • Để biết thêm thông tin về dịch vụ hỗ trợ cao cấp dành cho WordPress, vui lòng truy cập Danh mục Hỗ trợ WP Premium của chúng tôi.