Import or export WordPress database

In WordPress, there are situations such as restores, backups, and migrations where you may want to import or export your MySQL database. When importing and exporting your database, you have two choices:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Import 1 WordPress database from a backup to the specified database.
    • Example: backup.sql file.
  • Export 1 WordPress database, and place the file into the hosting account.

To Do It Yourself

To import or export your database yourself, use the table below to find the scenario that's applicable and follow those instructions.

To do it yourself, see Difficulty
Export MySQL databases Basic
Import SQL files into MySQL databases Basic
Exporting MySQL database in SSH Advanced
Importing MySQL Databases via SSH Advanced


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.