Import WordPress comments into Disqus

Once you have created your Disqus account and have installed the plugin you can import any of your existing comments into Disqus. By default, any new comments will automatically be imported to Disqus.

  1. Log in to WordPress.
  2. Go to Comments > Disqus.
  3. Click Plugin Settings in the upper right corner.
  4. In the Import and Export selection, click the Export Comments button.
  5. This will queue up your comments to be imported into Disqus.

Next steps

  • You will receive an email once it has completed.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.